همکاری لباس کودک

راهنمای ثبت سفارش توسط ادمین‌های همکاران

آنلاین شاپ بزرگ با تعدادی ادمین اختصاصی دارید؟ سفارشاتتان توسط ادمین‌های اختصاصی خودتان ثبت می‌گردند؟ این مطلب برای شماست.

ادامه مطلب

همکاری لباس کودک

ثبت سفارشات همکاران توسط ادمین

همکارید اما با ثبت همکاری از سایت مشکل دارید؟ فوبیای ثبت از سایت دارید؟ مشکلی نیست، برای این هم راه‌کار داریم، می‌توانید با هزینه خیلی ناچیز برون‌سپاری نمایید.

ادامه مطلب

قطع ثبت سفارشات همکاران از طریق کانال همکاری تلگرام

قطع ثبت سفارشات همکاران از طریق کانال همکاری تلگرام

از روز شنبه تاریخ 1402/05/28 ثبت سفارشات همکاران فقط از طریق سایت انجام خواهد گرفت.

ادامه مطلب